Czy Twój kontrahent jest wiarygodny?

Czy Twój kontrahent jest wiarygodny?
01
09

By chronić swój biznes przed niefortunnymi transakcjami, warto wcześniej sprawdzić uczciwość potencjalnego kontrahenta. W przypadku dużych kontraktów jest to wręcz konieczne.

Każdy przedsiębiorca może skorzystać z możliwości, które pozwolą na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta. Część z nich wymaga tylko samodzielnej weryfikacji, zaś inne wiążą się również z poniesieniem kosztów. W związku z tym, jeśli sytuacja dotyczy kontraktów o niskim budżecie, wystarczy, gdy przedsiębiorca sięgnie po informacje ogólnodostępne. Jednak gdy transakcje są znaczące, warto dokładnie zweryfikować kontrahenta i zmniejszyć ryzyko dla prowadzonego biznesu.

Podstawowym źródłem, w którym można szukać wiadomości na temat klienta jest Internet. Czasami warto także po prostu zadzwonić do firmy i zorientować się, czy nie jest fikcyjna. W Polsce każda działalność gospodarcza zobowiązana jest do posiadania dziesięciocyfrowego numeru NIP (numer identyfikacji podatkowej) oraz numeru REGON (numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej). Znając te numery można szybko i bezpłatnie sprawdzić działalność gospodarczą oraz spółki na Portalu informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest ogólnopolską bazą danych o takich podmiotach, jak np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe czy spółdzielnie. Z kolei w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych istnieje możliwość wyszukiwania działalności gospodarczych wyłącznie za pomocą numeru KRD. Jest to identyfikator, pod którym dłużnik figuruje w rejestrze. Odpis można uzyskać w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Kolejnym przydatnym miejscem do uzyskania informacji na temat kontrahenta są Biura Informacji Gospodarczej, do których dostęp jest płatny. Należą do nich Krajowy Rejestr Długów, ERIF Rejestr Dłużników, Info Monitor, które przygotowują charakterystykę przedsiębiorstwa w znacznie szerszym stopniu niż wynika to z ogólnodostępnych źródeł. Jest to najdroższa forma weryfikacji danej działalności gospodarczej. Ponadto każdy przedsiębiorca może złożyć wniosek do ZUS-u i Urzędu Skarbowego o sprawdzenie, czy firma nie zalega z należnościami publicznoprawnymi, a także wniosek do Urzędu Skarbowego o stwierdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Jeśli przedsiębiorstwo zawiera transakcje z firmami działającymi na terenie UE również ma wiele możliwości weryfikacji tamtejszych kontrahentów. Może to zrobić bezpłatnie za pomocą unijnego systemu VIES - "VAT Information Exchange System". W wyszukiwarce na stronie Komisji Europejskiej należy podać numer NIP działalności gospodarczej – nazywany numerem identyfikacyjnym VAT UE – i kraj, w którym jest zarejestrowana. Większość państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) posiada bezpłatny dostęp do rejestrów udostępnionych na stronach internetowych, gdzie znajdują się podstawowe informacje na temat przedsiębiorstwa. Dodatkowo warte sprawdzenia są także rejestry podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji. Informacje o zagranicznych kontrahentach można także uzyskać w polskich konsulatach czy w zagranicznych izbach handlowych z siedzibą w Polsce.

Jednak w sytuacji, gdy transakcja została już rozpoczęta i kontrahent okazał się nieuczciwy, przedsiębiorca nadal ma szansę na zabezpieczenie swojego biznesu przed stratami. Może zwrócić się o pomoc do zewnętrznej firmy windykacyjnej, która odzyska zaległe należności.

Aforti Collections S.A. to ogólnopolska firma windykacyjna specjalizująca się w zarządzaniu należnościami z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi windykacyjnych. Spółka zajmuje się również nabywaniem oraz serwisowaniem portfeli wierzytelności.

Szukamy rozwiązań, nie problemów. Oferujemy kompleksową obsługę naszych Klientów pod względem windykacyjnym, prawnym i finansowym. Odpowiednio zaplanowane działania windykacyjne prowadzimy ze wsparciem najnowszych rozwiązań informatycznych i nowoczesnych technologii. Proces windykacji długów przeprowadzamy indywidualnie i konsekwentnie, jednocześnie dbając o jak najlepsze kontakty handlowe pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

Aforti Collections S.A. należy do grupy Aforti Holding S.A., dedykowanej małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mikrofirmom, której celem jest wyznaczanie nowych standardów kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania kapitałem przedsiębiorstw.

 

Szczegóły oferty Aforti Collections S.A. znajdują się na stronie internetowej:

http://aforticollections.pl/

 

Kontakt z Aforti Collections S.A.: tel. 22 660 32 50

Udostępnij