Czy warto być przedsiębiorcą-windykatorem?

Czy warto być przedsiębiorcą-windykatorem?
17
07

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z wieloma obowiązkami, których czasem wolelibyśmy uniknąć. Należy do nich odzyskiwanie zaległych należności. Jeśli niesłownym kontrahentem jest znajomy lub stały klient, sprawa się komplikuje. W tej sytuacji warto rozważyć, czy dochodzenia płatności nie powierzyć profesjonalnej firmie.

Z pewnością nie opłaca się czekać z podjęciem zdecydowanych działań windykacyjnych aż do pojawienia się problemów z zatorami płatniczymi. Straty, wynikające z obciążeń podatkowych za niezapłacone faktury, rosną, zaś wezwania do zapłaty przechodzą bez echa. Gdy nieterminowym płatnikiem jest znajomy lub stały klient, a faktury opiewają na znaczne sumy, sytuacja wydaje się patowa. Co robić? Czekać czy osobiście podejmować coraz bardziej zdecydowane kroki?

Występowanie w roli przedsiębiorcy-windykatora oznacza pogorszenie wizerunku marki. Utożsamianie firmy i jej pracowników z postępowaniem windykacyjnym nie przyniesie korzyści PR-owych. Wręcz przeciwnie. Ponadto, gdy kontrahentem unikającym płatności jest osoba znajoma, może dojść do znacznego pogorszenia, a nawet zerwania relacji. Jeśli chcemy tego uniknąć, nie powinniśmy działać osobiście. W takich okolicznościach nie sposób uniknąć emocjonalnych i nerwowych reakcji – czy to podczas spotkań osobistych czy rozmów telefonicznych – które tylko zaostrzają zaistniałą sytuację.

Rozważając aktywność windykacyjną firmy należy zauważyć, że model windykacji w Polsce znacząco się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Działania windykacyjne są dziś rodzajem mediacji, opierającej się na rzeczowym dialogu i negocjacjach. Windykator zaś dąży do wypracowania kompromisu, uwzględniającego potrzeby i możliwości obu stron. Profesjonalna windykacja oznacza cierpliwość, doświadczenie i konsekwentne działanie. Dzisiejszy windykator posiada kompetencje zarówno w zakresie psychologii, jak i negocjacji. Stoi bowiem przed nim zadanie odzyskania pieniędzy swojego klienta przy jednoczesnym zachowaniu właściwych relacji. Toteż merytoryczna pomoc specjalistów z zewnątrz stawia firmę w zdecydowanie korzystnym świetle i pozwala uniknąć pogorszenia relacji, wynikającego z unikania kontaktu, ponaglających telefonów i kolejnych obietnic spłaty.

Współpracując ze specjalistami Aforti Collections S.A. przedsiębiorca może być spokojny o relacje biznesowe oraz skuteczność w dochodzeniu roszczeń. Doświadczeni windykatorzy dbają o reputację swoich Klientów oraz wysoki poziom negocjacji prowadzonych z dłużnikami.

Samodzielna windykacja w miejsce profesjonalnego przedstawicielstwa naraża właściciela firmy, a często także i pracowników, na stratę czasu i energii. Jeśli chodzi o straty finansowe – z pewnością te związane z zatorami finansowymi, dotkną firmę najmocniej.

Wierzyciele obawiają się znacznych wydatków generowanych przez zlecenie obsługi należności zewnętrznej firmie windykacyjnej. Jednak często nie są świadomi, że koszty te są porównywalne z tymi,  które ponoszą w ramach działania „na własną rękę”, i że można nimi obciążyć dłużnika.

Warto zatem zrobić rachunek zysków i strat. Czy bardziej opłaca się ponieść koszty związane z wizerunkiem, relacjami prywatnymi i biznesowymi, utworzeniem własnego działu windykacji czy zatrudnieniem firmy zewnętrznej. Decyzja nie należy do łatwych, lecz stawka może się okazać bardzo wysoka. 

 

 

 

Udostępnij