Franczyza, czyli pomysł na pewny biznes?

Franczyza, czyli pomysł na pewny biznes?
15
09

Wiele osób chciałoby założyć własną działalność, ale jedną z wątpliwości pojawiających się na starcie jest obawa o stawienie czoła konkurencji. Czy istnieje rozwiązanie, które pozwala ruszyć z biznesem bez tego typu przeszkód? Być może dla niektórych z początkujących przedsiębiorców jest to franczyza.

W dostępnych branżach można przebierać. Szerokie możliwości franczyzy widać obecnie w takich obszarach, jak dom i ogród, zdrowie i uroda, moda, artykuły dziecięce, gastronomia, artykuły spożywcze, finanse i bankowość. Wejście w franchising to koszt oscylujący w granicach od kilkunastu tysięcy (małe placówki bankowe, punkty gastronomiczne) do kilku milionów złotych (stacje benzynowe, supermarkety). Franczyza może być idealnym pomysłem na biznes, lecz w tym przypadku zaangażowanie i poświęcony czas to nie wszystko. Ten typ działalności przynosi wiele korzyści i minimalizuje znaczące przeszkody, jednak wymaga dużej dozy elastyczności i umiejętności dopasowania się do wymagań ze strony franczyzodawcy. Mimo to potencjalne rezultaty okazują się tego warte.       

Pod pojęciem franczyzy należy rozumieć system sprzedaży produktów, usług lub technologii oparty na stałej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo wyodrębnionymi podmiotami, a franczyzodawcą. Franczyzodawca zobowiązuje się udostępnić franczyzobiorcy markę, jej wizerunek, procedury działalności usługowej, recepturę i organizację produkcji (know-how), prawa własności intelektualnej lub przemysłowej. Uprawnia go również do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej. W zamian za to franczyzobiorca zobowiązuje się do prowadzenia działalności z wykorzystaniem udzielonych mu instrukcji, m.in. do działań marketingowych i promocyjnych. Istotą jest tu udzielenie praw i przyjęcie obowiązków. Do obowiązków franczyzobiorcy należy konieczność ponoszenia opłat na rzecz franczyzodawcy. Opłata podstawowa uiszczana jest za przyłączenie istniejącego punktu do sieci franczyzodawcy. Przedsiębiorca ponosi także opłaty bieżące – części z zysku – i dodatkowe.

Franchise, z francuskiego, oznacza przywilej czy też koncesję. Franczyzobiorca prowadzi bowiem działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Franczyzodawca ma jednak prawo do kontroli prowadzonego biznesu. Niezwykle istotne jest zatem dokładne zapoznanie się z ograniczeniami, jakie nakłada na przedsiębiorcę umowa. W praktyce umowy franczyzowe zawierają szereg dodatkowych postanowień m. in. klauzulę poufności czy zakaz konkurencji. Umowa franczyzowa jest umową nienazwaną, co oznacza, że jej ostateczny kształt w dużej mierze zależy od stron. Ta swoboda w konstrukcji umowy wymaga od przedsiębiorcy czujności w ustalaniu warunków współpracy czy lokalizacji biznesu.

Franchising to gotowa recepta na własny biznes pod znanym logo. Mimo niewątpliwych zalet, jakie posiada ten typ działalności, wciąż nie jest zbyt dobrze znany wśród Polaków. Z drugiej strony należy zauważyć, że istnieje duża grupa przedsiębiorców – rosnąca z roku na rok – która decyduje się na skorzystanie z oferty kilkuset dostępnych systemów. Zatem na etapie planowania biznesu warto przemyśleć, czy trafiony pomysł nie oznacza właśnie franczyzy.

 

 

 

Udostępnij